Önyüklemeyi Kapat
Yıldız Tercüme Bürosu Yeminli Tercüman Kadrosu İle 72 Dilde Çeviri Hizmeti...

Sözlü Tercüme Hizmeti

Profesyonel çeviriler, genellikle yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı tercümeler, belge, yazışma, kitap gibi yazılı bir kaynaktan hedef dile çevirmeyi ifade ederken, sözlü çeviri herhangi bir dilde yapılan sözlü bildirimin bir başka dile anlam kaybı olmadan aktarılması anlamına gelmektedir. Sözlü çeviri, simültane çeviri (eş zamanlı) ve ardıl çeviri (konsekütif) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Sözlü Çeviri Türleri

Simültane Tercüme

Simültane çeviri, genellikle uluslararası organizasyonlarda veya etkinliklerde tercih edilmektedir. Bu tür organizasyonlarda ikiden fazla dil kullanıldığından eş zamanlı çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. İş insanları, siyasetçiler, uzmanlar gibi yüksek profilli kişilerin yer aldığı organizasyonlarda tercih edilen bu tür tercümelerde, genellikle iki çevirmen vardır ve iki çevirmen süreci esasında birlikte idare eder. Simültane tercümede tercümanlar ses geçirmeyen özel bir odada otururlar ve özel bir kulaklık yardımı ile önce çevireceği dildeki konuşmayı dinler daha sonra da dinlediği konuşmayı eş zamanlı olarak çevirmeye başlar. Tercümanın çevirisini yaptığı konuşmalar, hedef dildeki kişi ya da kişilere de eş zamanlı olarak aktarılır. Sözlü tercüme türünün en zorlu alanlarından biri olan eş zamanlı çeviri, tercümanı oldukça yoran bir iştir. Bu nedenle, çevirmenler belli zaman aralıkları ile dönüşümlü bir şekilde çalışırlar.

Ardıl Tercüme

Ardıl çeviride tercümanlar ve katılımcılar birlikte yer alırlar. Eş zamanlı çevirinin aksine, tercüman herhangi bir teknolojik donanıma ihtiyaç duymaz. Konuşmacıların kurduğu cümlelerin hemen ardından çevirmenler devreye girer. Kurulan cümleler, istenen dile eksiksiz bir şekilde çevrilir. Yüksek dikkat ve bilgi birikimi gerektiren ardıl çevirinin işinin ehli uzmanlar tarafından yapılması, sağlıklı bir iletişim kurulması için çok önemlidir. Çevirmenin, her iki dile de hakim olması, sektörün veya alanın terminolojisini bilmesi çok önemlidir. Zira sözlü çeviri hizmetleri kapsamında yazılı çevirinin aksine geriye dönük kontrol yapmak ve hataları kontrol etmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Yirmi yılı aşan tecrübesi ile Mirora, tüm müşterilerine kaliteli ardıl tercüme hizmeti sunmaktadır.
güvenilir  tercüme bürosu

Hızlı ve Güvenilir Hizmet

Müşterilerimizin taleplerine uygun olarak hızlı,güvenilir ve talebe odaklı çözümler sunuyoruz.
tercüme istanbul

Tecrübeli ve Profesyonel Ekip

Tercümeleriniz sektörde en az 10 yıl deneyimli tercüman kadromuzla ele alınıp son aşama olarak editörlerimiz tarafında edit edilip teslime hazırlanır.